in

Orașele, esențiale pentru o UE adaptată la schimbările climatice

Majoritatea europenilor trăiesc în zone urbane, iar orașele joacă un rol esențial în protejarea cetățenilor și în îmbunătățirea rezilienței societăților europene în fața impactului tot mai puternic al schimbărilor climatice. Raportul Agenției Europene de Mediu, face un bilanț al adaptării urbane în Europa, prezentând acțiunile pe care orașele le întreprind ca răspuns la riscurile climatice în creștere.

Raportul AEM „Adaptarea urbană în Europa” subliniază necesitatea urgentă de a adapta orașele europene la schimbările climatice și oferă o imagine de ansamblu a acțiunilor pe care acestea le întreprind.

Pe măsură ce orașele europene resimt din ce în ce mai mult impactul schimbărilor climatice, cum ar fi valurile de căldură și inundațiile, există argumente clare pentru a investi în reziliența societății urbane. Orașele au un rol esențial în punerea în aplicare a acțiunilor de adaptare, care trebuie să țină seama de condițiile locale și de vulnerabilitățile specifice.

Orașele europene se adaptează la schimbările climatice printr-o gamă largă de acțiuni eficiente, printre care se numără planificarea urbană și codurile de construcție, stimulentele economice și asigurările, sistemele de alertă timpurie și campaniile de informare. Printre domeniile emergente de oportunitate pentru adaptare se numără promovarea agriculturii urbane, crearea de spații publice mai locuibile și protejarea patrimoniului cultural.

Raportul AEM evidențiază mai multe condiții favorabile pentru o adaptare reușită.

Printre acestea se numără un angajament politic susținut, care este adesea legat de o finanțare adecvată pe termen lung, o bună guvernanță și implicarea cetățenilor locali, învățarea de la alte orașe și un proces decizional bazat pe cunoaștere.

Credit foto: Forbes/Getty

Raportul poate fi citi aici.

CE CREDETI?

461 Points
Upvote Downvote

Scris de admin

Bicicliștii depășesc acum numărul șoferilor din Paris

Cum îi încurajează Belgia pe locuitori să devină grădinari urbani