in

România nu are o evidență a terenurilor degradate

România nu are un inventar centralizat al terenurilor degradate şi nici un program pentru împădurirea acestora, cu toate că era o obligaţie impusă de lege, arată un raport al Curţii de Conturi.

Țara noastră are o strategie pentru combaterea deşertificării și a degradării terenurilor, însă aceasta  a fost implementată într-o mică măsură, în ultimii 20 de ani.

Motivul este în primul rând  absența unui program de aplicare a Strategiei, lipsa instrumentelor de implementare, slaba capacitate de cooperare între sectoare diferite și neconcordanţele dintre programele propuse cu planurile comunităţilor locale.

Implementarea strategiei ar fi trebuit să dea soluții la probleme care țin de sistemul de irigații, de drenaj și desecare, de combaterea și prevenirea riscului de eroziune a solului, exces de apă, inundaţii.

Este de remarcat faptul că, de la ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării (1998) şi până în 2021, când a intrat în vigoare Legea solului, (nr. 246/2020), nu a existat un cadru legal integrat privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului şi, implicit, a terenurilor agricole, precizează Curtea de Conturi.

Raportul Curții de Conturi, rezultat în urma unei misiuni de audit care a vizat intervalul 2000 – 2021, include câteva recomandări făcute Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Printre acestea: inventarierea terenurilor agricole degradate şi elaborarea unor programe pentru restaurarea și prevenirea degradării terenurilor destinate agriculturii, adaptarea acesteia la efectele schimbărilor climatice.

Mai multe, aici. Credit foto: Regeneration International.

CE CREDETI?

500 Points
Upvote Downvote

Scris de Marilena Ion

Ce noutăți aduce Codul Sivic supus dezbaterii publice

Godaci de mistreț, primii pași în viață